σκαμπό κομμωτηρίου 

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 10
ΤΙΜΗ: 115 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 11
ΤΙΜΗ: 75 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 12
ΤΙΜΗ: 145 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 17
ΤΙΜΗ: 65 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 24
ΤΙΜΗ: 125 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 22
ΤΙΜΗ: 75 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 23
ΤΙΜΗ: 45 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 25
ΤΙΜΗ: 125 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 27
ΤΙΜΗ: 115 euro
ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 28
ΤΙΜΗ: 120 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 29
ΤΙΜΗ: 105 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 30
ΤΙΜΗ: 85 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 31
ΤΙΜΗ: 75 euro
ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 32
ΤΙΜΗ: 50 euro

ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 34
ΤΙΜΗ: 110 euro
ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SK 33
ΤΙΜΗ: 110 euro
ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
glory 1 
ΤΙΜΗ: 55 euro
ΣΚΑΜΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
GLORY 2
ΤΙΜΗ  : 55 euro