πολυθρόνες κουρείου

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 
PRIAMO
ΤΙΜΗ: 1200 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
RODOLFO
ΤΙΜΗ: 1200 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
SANTORO
ΤΙΜΗ: 900 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
VANETTO
ΤΙΜΗ: 700 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
TONELLO
ΤΙΜΗ: 595 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
CARLO
ΤΙΜΗ: 620 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
SALVATO
ΤΙΜΗ: 455 euro

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟΥ
PLATY
ΤΙΜΗ: 355 euro