πολυθρόνες κομμωτηρίου


ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ KIKKA 1390
ΤΙΜΗ: 480 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KIKKA 1240
ΤΙΜΗ: 680 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KIKKA 1450
ΤΙΜΗ: 450 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IRIS
ΤΙΜΗ: 590 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
GISELLA
ΤΙΜΗ: 480 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KIKKA 1420
ΤΙΜΗ: 495 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
cloe
ΤΙΜΗ: 550 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KIKKA 1440
ΤΙΜΗ: 450 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
EKATI A 20
ΤΙΜΗ: 460 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
TIHIS
ΤΙΜΗ: 460 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
PETR 2100
ΤΙΜΗ: 345 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ALETTA
ΤΙΜΗ: 420 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ARIELA
ΤΙΜΗ: 395 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SATURNA
ΤΙΜΗ: 460 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
TARSILIA
ΤΙΜΗ: 460 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
COCO
ΤΙΜΗ: 360 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
MESH
ΤΙΜΗ: 345 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SA 505
ΤΙΜΗ: 330 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
GR 1232
ΤΙΜΗ: 450 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KA 100
ΤΙΜΗ: 450 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ARTEMIS
ΤΙΜΗ: 330 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
GR 1233
ΤΙΜΗ: 330 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ASTREA
ΤΙΜΗ: 240 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
LIDIA
ΤΙΜΗ: 290 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
DENISE
ΤΙΜΗ: 315 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ADELE
ΤΙΜΗ: 400 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
RINA
ΤΙΜΗ: 430 euro
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
TULLIA
ΤΙΜΗ: 400 euro