λουτήρες Κομμωτηρίου

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
KIKKA 400
ΤΙΜΗ: 950 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
KIKKA 300
ΤΙΜΗ: 1050
 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
VIDA
ΤΙΜΗ: 900 euro

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ROMA
ΤΙΜΗ: 750 euro

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
DREAM
ΤΙΜΗ: 780 euro

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
DREAM ST
ΤΙΜΗ: 930 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
NIRVANA
ΤΙΜΗ: 750 euro

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
NAUTILUS
ΤΙΜΗ: 900 euro

ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
GALAXY
ΤΙΜΗ: 750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
MAXI
ΤΙΜΗ: 750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
MIDA
ΤΙΜΗ: 680 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
TIZIO
ΤΙΜΗ: 750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
VANI
ΤΙΜΗ: 750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
NILLO
ΤΙΜΗ:  750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
RUT
ΤΙΜΗ: 580 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
ROBY
ΤΙΜΗ: 700 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
SILVA
ΤΙΜΗ: 750 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
DREN
ΤΙΜΗ: 530 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
MILTON
ΤΙΜΗ: 500 euro
ΛΟΥΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
THROX
ΤΙΜΗ: 405 euro