καναπέδες κομμωτηρίου 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
BANDY
ΤΙΜΗ: 285 euro
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
BARLOW
ΤΙΜΗ: 560 euro
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
CHESTERFIELD
ΤΙΜΗ: 1150 euro
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
CHESTERFIELD E 942
ΤΙΜΗ: 598 euro
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
STYLE
ΤΙΜΗ: 278 euro
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
MINDLAND
ΤΙΜΗ: 435
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
PARSON
ΤΙΜΗ: 465 euro