βοηθοί κομμωτηρίου

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IST 1620
ΤΙΜΗ: 75 euro

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IST 1610
ΤΙΜΗ: 95 euro

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IST 1630
ΤΙΜΗ: 85 euro

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IST 1560
ΤΙΜΗ: 155 euro

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
IST 1640
ΤΙΜΗ: 180 euro